طرح اعطای مشوق به مطلعان و اجراکنندگان مفاسد اقتصادی

  • طرح‌ سوت زنی در مجلس تصویب شد

    باشگاه خبرنگاران جوان: عضو کمیسیون آموزش مجلس از تصویب طرح‌های اعاده اموال نامشروع مسئولان و اعطای مجوز به اجراکنندگان مفاسد اقتصادی و اداری خبر داد.
۱

بیشتر