شماره روزنامه ۵۸۸۶
|

انبارهای سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان

انبارهای سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان

  • ترخیص ۶۰۰ کانتینر رسوبی در بندر شهیدرجایی نهایی می شود

    وزیر امور اقتصاد و دارایی در بازدید از گمرک شهید رجایی بندرعباس، گفت: با توافقی که بین گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان اموال تملیکی و همچنین دستگاه های مرثر، ترخیص ۶۰۰کانتینر رسوبی که چندین سال در حوزه گمرکات استان هرمزگان باقی مانده بود، تا چند روز آینده نهایی می شود.
۱
بیشتر