شماره روزنامه ۶۰۵۵
|

آرشیو اخبار : بورس

  • باقر خادمی کارشناس سرمایه‌گذاری
    در مورد بحث انتشار پیش‌بینی سود شرکت‌ها چند نکته قابل توجه وجود دارد. اول اینکه اجرایی شدن انتشار پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی (EPS) به‌طور کل بد نیست. اما مشکلی که در این خصوص وجود دارد این است که این آیتم به خوبی اجرا نمی‌شود. از همین رو با توجه به اینکه سرمایه گذاران و تحلیلگران چندان اطلاعات و دیتای درست و دقیقی ندارند و ناشران بورسی درخصوص انتشار پیش‌بینی سود آینده نگر،‌ ساز و کار دقیق و مشخصی برایشان تدوین نشده، قطعا احتمال ایجاد فساد در این موضوع زیاد است هرچند دیگران مدعی باشند که این موضوع کنترل و نظارت می‌شود.