آرشیو اخبار : فرهنگ و هنر

  • مجریان رسانه‏‏‌های دیداری یک کانون تاسیس کردند و سونیا پوریامین، محمد سلوکی، راحله امینیان، نیما کرمی، زهره‏‏‌سادات هاشمی و مهدی کوهیان به عنوان اعضای هیات‌مدیره این انجمن معرفی شدند.