آرشیو اخبار : صنایع غذایی

  • این روزها بازار زعفران هم مثل بازار بسیاری از کالاها و محصولات دیگر کساد است و براساس آمار، مصرف زعفران در داخل کشور بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرده است.
  • مرتضی میثمی‌فرد رئیس هیات‌مدیره تک‌نان جنوب
    در ایران حمایت‌هایی که باید از نان صنعتی و توسعه فرهنگ استفاده از آن می‌شد، صورت نگرفته که این مساله از نگاه غیراقتصادی دولت‌ها به موضوع نان نشت می‌گیرد. طبق مصوبات سال 86 قرار بود تعداد نانوایی‌های سنتی 20 هزار واحد کاهش یابد، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده، بلکه طبق آمارهای اخیر، این تعداد حتی با حدود 8هزار واحد افزایش به حدود 93هزار واحد سنتی رسیده که سبب مصرف زیاد آرد یارانه‌ای در کشور شده است.
  • غلامحسین احمدی رئیس هیات‌مدیره شرکت سنوس (عضو گروه مهرام)
    اینکه صنعت غذا در شرایط کنونی به‌رغم مزایای استراتژیک خود (نظیر رقابتی بودن، تامین بخشی از صادرات غیرنفتی، ایجاد سطح اشتغال مناسب، فرآوری نیازهای روزمره و اضطراری مردم در شرایط کرونا و تحریم‌های شدید اقتصادی و امثالهم) در خطر بحران‌های بزرگ است، بر کسی پوشیده نیست.