آرشیو اخبار : اولین های بورس

  • روزانه
    بیشترین درصد افزایش
    لبنیات کالبر در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که قند لرستان در جایگاه هشتم این گروه قرار گرفت. «قلرست» سود هر سهم خود را مبلغ 1960 ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل 24 میلیارد ریال است.

    بیشترین درصد کاهش
    حق تقدم مگسال صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد.