آرشیو اخبار : اولین های بورس

  • هفتگی
    بیشترین درصد افزایش
    قند لرستان جایگاه اول جدول بیشترین درصد افزایش هفتگی را در هفت روز جاری از آن خود کرد. ایران خودرو هفتم شد. پیش‌بینی سود هر سهم «خودرو» مبلغ 385 ریال و سرمایه آن معادل6هزارو 300 میلیارد ‌ریال است.

    بیشترین درصد کاهش
    رده نخست بیشترین درصد کاهش هفتگی را در هفت روز گذشته حق تقدم سیمان غرب به دست آورد. پالایش نفت اصفهان در جایگاه نهم ایستاد.