شماره روزنامه ۵۸۳۸
|

آرشیو اخبار : اولین های بورس

  • روزانه
    بیشترین درصد افزایش
    حق‌تقدم‌البرزدارو در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش روزانه را از آن خود کرد که گرجی در جایگاه هشتم این گروه قرار گرفت. شرکت «غگرجی» سود هر سهم خود را مبلغ776 ‌ریال پیش‌بینی کرده است. سرمایه این شرکت معادل ده ‌میلیارد ‌‌ریال است.

    بیشترین درصد کاهش
    پلاستیران صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش روزانه شد.