آرشیو اخبار : گردشگری

  • بالاخره طلسم ورود گردشگران خارجی به ایران شکسته شد و متولیان گردشگری توانستند با مذاکره و رایزنی با وزارت بهداشت و امور خارجه نظر مساعد آنها را برای ورود توریست‌های خارجی جلب کنند. این موافقت به گفته فعالان بخش گردشگری قادر است رکودی که در این حوزه نزدیک به دو سال است شاهد آن هستیم را اندکی کاهش دهد و چرخ‌‌‌های قطار توریسم ورودی ایران بار دیگر روی ریل بیفتد. از سوی دیگر واکسیناسیون عمومی در کنار آزاد شدن سفرهای بین استانی توانسته است گردشگری داخلی را که با شوک مواجه شده بود اندکی رونق دهد.