آرشیو اخبار : گردشگری

  • افزایش واکسیناسیون، کاهش ابتلا و اشتیاق به سفر و رهایی از قرنطینه، سناریوی سفرهای تجاری را طی دو ماه به ‌طور کل تغییر داد.