آرشیو اخبار : گردشگری

  • بازار گردشگری ایران به فرصت «پوست‌اندازی» نزدیک می‌شود. دولت جدید اگر «مفهوم رونق توریسم» را درک کند، می‌تواند مسیر ترمیم و احیای این بازار را با بهبود سریع نبض سفرهای ایمن فراهم آورد. الگوی توریسم فرانسه - مقصد اول توریست‌ها در جهان- نشان می‌دهد متولی گردشگری در دولت باید بتواند از ظرفیت‌های حداقل سه وزارتخانه به نفع این حوزه بهره‌برداری کند.