آرشیو اخبار : گردشگری

  • گردشگری سد می‌تواند با در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار یکی از بهترین و پایدارترین شاخه‌های گردشگری بدون آسیب رساندن به طبیعت و جامعه محلی در همه استان‌های ایران باشد.