آرشیو اخبار : گردشگری

  • عوارض خروج از کشور با 136 هزار تومان افزایش برای گردشگرانی که برای اولین بار از کشور خارج می‌شوند به 400 هزار تومان رسیده است. نخستین بار عوارض خروج از کشور در سال 1396 اعمال شد، آن زمان برای سفر اولی‌ها این مبلغ 220 هزار تومان بود و به ترتیب در سفر دوم به 330 و در سفر سوم به 440 هزار تومان می‌رسید. سال‌های 97 و 98 شاهد افزایشی در عوارض نبودیم اما در سال 99 که ایران زیر سایه کرونا نفس می‌کشید این عوارض به ترتیب به 264، 396 و 528 هزار تومان افزایش یافت. در لایحه بودجه 1400 گرچه عوارض به همان اندازه سال 1399 ذکر شده بود اما در نهایت در قانون قید شد سفر اولی‌ها 400 هزار تومان،‌ سفر دومی‌ها 600 و کسانی که سفر سوم یا بیش از آن هستند 800 هزار تومان باید بپردازند. به گفته علی‌اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری…