شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : گردشگری

  • دولت نقشه راه جدیدی برای بازار گردشگری تصویب کرد. این نقشه راه با عنوان سند راهبردی توسط وزارت گردشگری طراحی شده است، اما این سند به لحاظ ‌محتوایی و کلی‌گویی یک سند فضایی (کم‌رمق و غیرکاربردی) است زیرا بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد احکام اعلامی تکالیف بدیهی وزارتخانه‌ها است. همچنین در این سند درخصوص رونق بازار گردشگری و چگونگی ایجاد زیرساخت‌های آنها مطلبی بیان نشده است و در عین حال برخی از مسائل بدون بیان راه حل در آن درج شده است.