آرشیو اخبار : گردشگری

  • متولی گردشگری در دولت سال گذشته دستخوش تغییر ساختار سازمانی شد به‌طوری که از نظر ساختاری سازمان گردشگری به وزارت گردشگری تغییر کرد. حالا پس از یکسال نمایندگان بخش‌خصوصی در بازار گردشگری از دغدغه‌های خود در این حوزه سخن می‌گویند.