آرشیو اخبار : بازرگانی

  • امضای موافقت‌نامه‌های تجاری اگرچه در دنیا یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی است که دولت‌ها برای توسعه روابط تجاری خود استفاده می‌کنند، اما در ایران کاربرد این اسناد به سطح یک سند حقوقی صرف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقلیل پیدا کرده است. بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد ما در تمام دهه‌های پس از انقلاب کمترین بهره را از این بستر حقوقی برای توسعه تجارت خارجی تجاری برده‌ایم. این وضعیت در مورد کشورهای حوزه عربی و آفریقایی نمود بیشتری دارد. براساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ابتدای انقلاب تاکنون در کشور 148 سند تجاری، بازرگانی و گمرکی امضا شده است.
  • رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان خبر داد که طی ماه‌های اخیر و بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، درخواست‌‌های سرمایه‌گذاری از سوی اتباع این کشور افزایش یافته است اما او در عین حال ابراز نگرانی کرد که افغانستانی‌‌ها به‌سوی سرمایه‌گذاری در ترکیه نیز تمایل پیدا کرده‌‌اند.
  • دنیای‌اقتصاد: ایران و پاکستان قصد دارند با عملیاتی‌کردن توافق‌نامه تجارت آزاد، تا دو سال آینده، سطح روابط تجاری را تا پنج میلیارد دلار افزایش دهند. در سال گذشته صادرات ایران به پاکستان ۲میلیون و ۵۴۸ هزار تن به ارزش بیش از یک‌میلیارد دلار ثبت شده است.