آرشیو اخبار : بازرگانی

  • صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند اگر رقابت در بازار «خدمات حقوقی» که لازمه آن ورود بدون محدودیت فعالان این بازار است، شکل بگیرد، این بازار کارآتر خواهد شد. رقابتی شدن این بازار هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشور است. اما در مقابل برخی صاحب‌نظران حقوقی نگاه دیگری دارند. دو دیدگاه در این زمینه را امروز در «دنیای‌اقتصاد» بخوانید.
  • مدت‌‌‌‌هاست نحوه بررسی ارزش کالا در گمرک یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی با گمرک است. از دید فعالان اقتصادی وضعیت کنونی ارزش‌‌گذاری کالا یکی از موانع مهم فعالیت بسیاری از شرکت‌های واردکننده و واحدهای تولیدی است. موضوع درباره یکسان عمل‌نکردن گمرک در جریان «بیش‌اظهاری ارزش‌» و «کم‌اظهاری ارزش‌» کالا از سوی واردکنندگان است. در زمانی‌که فعالان اقتصادی ارزش کالا را بیش از ارزش واقعی اعلام می‌کنند، گمرک پس از اعمال نزول ارزش، حقوق ورودی را براساس ارزش جدید دریافت می‌کند، اما زمانی که فعالان اقتصادی ارزش کالا را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند؛ گمرک به‌رغم اینکه اعلام «بیش‌بود» می‌کند، حقوق ورودی را براساس ارزش اعلامی واردکننده دریافت می‌کند. درحالی که به گفته فعالان اقتصادی باید برمبنای ارزش اعلامی خود گمرک حقوق…