آرشیو اخبار : بازرگانی

  • شیوع کرونا اکثر کسب‌وکارها را با چالش مواجه کرد و مراکز خرید تجاری نیز از این آسیب مصون نماندند. این مراکز به‌واسطه قرارگیری در فهرست کسب‌وکارهای پرخطر، ناچار به تعطیلی هستند. نتایج ارزیابی‌ها حاکی از این است که وضعیت مراکز خرید در کشورهای مختلف جهان و به تبع آن ایران، به‌دلیل کاهش مراجعان و تقاضای خرید، وارد عصر یخبندان شده‌اند.
  • معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با ارائه تحلیلی از وضعیت تجارت کالایی ایران (بدون احتساب نفت خام) اعلام کرد که طی 10سال منتهی به 1399، بیشترین میزان تجارت ایران مربوط به سال 1393 می‌شود که حدود 104میلیارد دلار بوده است. از این میزان حدود 51 میلیارد دلار مربوط به صادرات و حدود 54 میلیارد دلار آن مربوط به واردات ایران است.