آرشیو اخبار : بازرگانی

  • مراودات تجاری با کشورهای حاشیه دریای خزر رضایت‌بخش نیست. این موضوع مورد تایید فعالان اقتصادی ایران و کشورهای مستقر در حاشیه دریای خزر است؛ به‌گونه‌ای‌که عنوان می‌شود به‌رغم پیوستگی و وابستگی فرهنگی و اجتماعی این کشورها با ایران، مراودات اقتصادی و تجاری در حد قابل قبولی نبوده است. از این رو در هجدهمین اجلاسیه شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی حاشیه دریای خزر ضمن اشاره به دلایل عدم توفیق در روابط تجاری بین ایران و این کشورها، راهکارهایی نیز برای توسعه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر ارائه شد.
  • علیرضا صالحی/ یوسف یعقوبی قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران
    در نوشتارهای قبل (1) به ذکر انتخاب عنوان عقد و آثار آن پرداختیم، اکنون در ادامه سلسله مباحث به دومین قسمت از عقد یعنی مقدمه و آنچه اشخاص باید در مقدمه به آن توجه و حتی‌المقدور به‌صورت کتبی گنجانده شود، می‌پردازیم.
  • تازه‌ترین آمار نشان می‌دهند که به‌رغم اعمال تعرفه‌های بالاتر آمریکا، صادرات چین به‌طور غیرمنتظره در ماه مه افزایش یافت و به رشد سابق بازگشت. واردات این کشور اما بیشترین کاهش سه سال اخیر را تجربه کرد، موضوعی که عمدتا ناشی از ضعف تقاضای داخلی این کشور بوده است و می‌تواند مقامات چینی را تحریک به اتخاذ سیاست‌های تشویقی کند.