شماره روزنامه ۵۵۱۹
|

آرشیو اخبار : بازرگانی

  • برنامه‌های توسعه ای در ایران یکی پس از دیگری تدوین می‌شوند اما همچنان کشورمان در جایگاه کشورهای در حال توسعه قرار دارد. این گزارش، سه متهم را در این خصوص معرفی کرده است. نخست کمی بودن تلاش‌هایی که در راستای توسعه شکل گرفته، دوم؛ وضعیت نامطلوب شاخص‌های مربوط به فقر و توزیع درآمد و در نهایت، نابرابری جنسیتی در ایران.
  • مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خرید توافقی و تحویل برنج از کشاورزان در استان‌های شمالی را منوط به ارائه معرفی‌نامه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان‌های گیلان و مازندران دانست و تاکید کرد: برنج را فقط از شالیکارانی می‌خریم که اطلاعاتشان در رابطه با میزان سطح زیرکشت، مقدار تولید و نوع برنج تولیدی در سامانه جهادکشاورزی ثبت شده باشد.