آرشیو اخبار : باشگاه مدیران

  • گروه بنگاه‌ها - زهرا مجتهد: رشد و بالندگی زنان مدیر و کارآفرین در کشور در حالی صورت می‌گیرد که فعالیت اقتصادی آنها با به‌کارگیری توان چند برابری مورد نیاز، در قبال کاری که انجام می‌دهند، نمود پیدا می‌کند. خستگی‌ناپذیر بودن و تلاش بدون مرز آنها سبب می‌شود که در حوزه‌های مختلف اقتصادی موفقیت‌های کسب‌وکار را ازآن خود کنند. سوای دید جنسیتی که بر جامعه حاکم است بحران اقتصادی طی سال‌های اخیر نیز سبب شد تا بانوان فعال اقتصادی برای حفظ حضور خود در حوزه کسب‌وکار مجبور به بهره‌گیری از توان مضاعف، بیش از آنچه همیشه بر آن استوار بودند، بشوند.