شماره روزنامه ۵۵۲۳
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • بدون‌شک توسعه منابع و ترقی روش‌های تاریخ نگاری محلی، موجب آن نخواهد شد که این نوع از تاریخ‌نگاری به سطح و نوعی دیگر از تاریخ‌نگاری تبدیل شود. مثلا تاریخ محلی در نقش و سطح تاریخ قومی، ملی یا جهانی ظاهر شود. هرچند دیده شده است که در فرآیند تکوین ملیت، تاریخ محلی مبنای تاریخ ملی شده، اما این به آن معنا نبوده که تاریخ محلی تغییر ماهوی کرده باشد یا در گذر به تاریخ ملی، خلایی ناشی از این تحول را موجب شده باشد، بلکه معمولا چنین بوده که سیری تکوینی از تاریخ یک محل شروع شده و سپس سطح تاریخ محلی را پشت سر گذاشته و وارد سطح تاریخ ملی شده است.
  • خلیج‌فارس را همه دنیا به همین نام می‌‌شناسند. تاریخ را که ورق بزنیم به اسناد تاریخی مورخان یونانی پیش از میلاد مسیح می‌‌رسیم و نام پرسیکوس سینوس به معنای خلیج‌فارس را در همه نوشته‌ها، اسناد و نقشه‌های باقی‌‌مانده از آن دوران می‌‌بینیم. از نوشته‌های هرودوت و استرابون گرفته تا اسناد باقی‌مانده از اروپاییان، نام این پهنه آبی، دریای پارس ثبت‌شده یعنی دریایی که در جنوب سرزمین پارسیان قرار دارد و به پارسه، پرسای یا پرسپولیس شهرت دارد.
  • در زمان جنگ‌های ناپلئونی به تبع آن رویارویی فرانسه و بریتانیا در اروپا و گسترش دامنه این رویارویی در شرق، عمان عرصه رقابت سیاسی و تجاری فرانسه و بریتانیا شد. این رقابت‌ها از سال‌های ۱۷۹۸ تا ۱۸۱۰ م/ ۱۱۷۷-۱۱۸۹ ه.ش، در سه مرحله ادامه یافت: در مرحله نخست حمله ناپلئون به مصر در سال ۱۷۹۸ م/ ۱۱۷۷ ه.ش، واکنش بریتانیا را از طریق توسعه روابط با کشورهای منطقه از جمله عمان در پی داشت.