آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • تا قبل از دولت نوین (مدرن)، به‌ویژه در شرایط فئودالی قرون وسطی میان هر مرکزیتی با نواحی آن دو حالت وجود داشته است: یا تمایل به محلی‌گرایی (Localization) در مقابل مرکزیت مطرح بوده یا محلی‌‌اندیشی (parochialism). در محلی‌گرایی گرایش به گریز از مرکز مطرح است و در آن موقعیتی که انفکاک را محتمل سازد، رشد می‌کند. نظام ملکی فئودالی که مبتنی بر خودکفایی اقتصادی ملک بود، نمونه‌ای از این گرایش محسوب می‌شود؛ اما در محلی‌اندیشی سعی در حفظ نسبتی میان مرکزیت و نواحی با قبول این اصل که نواحی دارای سطحی معین و در همان حال پایین در تمام یا قسمتی از امور هستند، دنبال می‌شود. اصطلاح «محلی‌اندیشی» در اصل برای تقسیمات و سلسله‌مراتب کلیسایی است. به این معنی که کلیساهای فرودست اختیاراتی در سطح پایین دارند و کلیساهای بالاتر این…
  • پیو پیون کارآفرین ایتالیایی بود که بیش از هر چیز به‌دلیل تاسیس نخستین کمپانی ایتالیایی تولیدکننده فیلم پروژکتورهای موسوم به «فوماگالی، پیون‌اند کو: Fumagalli, Pion & C شناخته می‌شود. وی در سال1887 در شهر کوچک وارزه واقع در شمال ایتالیا به دنیا آمد و به‌دلیل مرگ زودهنگام پدرش به ناگزیر راهی خارج از کشور شد تا برای خود کاری بیابد.
  • ازکیل هارت کارآفرین و سیاستمدار قرن نوزدهم در آمریکای شمالی بریتانیا بود. رای‌دهندگان در تروا-ریویر سه بار وی را برای مجلس قانون‌گذاری سفلای کانادا برگزیدند. وی در 15مه 1767 در تروا-ریویر کبک به دنیا آمد. پدرش از نیروهای بریتانیایی و تاجری مشهور و موفق در کانادای سفلی به‌شمار می‌رفت. هارت بخشی از تحصیلاتش را در آمریکا گذراند و همراه با برادرش بنیامین در جنگ استقلال آمریکا حضور یافت.