آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • بعد از پیمان گلستان، دولت ایران که از شرایط پیش‌آمده رضایت چندانی نداشت ابوالحسن‌خان ایلچی را به عنوان سفیر به روسیه اعزام کرد تا بتواند روس‌ها را به بازگرداندن برخی از مناطق تصرف شده راضی کند. در واقع او به دنبال آن بود که ضمن بستن قراردادی جدید، روس‌‌‌ها را به بازپس‌دادن تمامی یا بخشی از مناطق تصرف شده در برابر پرداخت خسارت جنگ مجبور کند.
  • در دوره قاجار مناسبات ایران با دولت‌های خارجی با برخورد نظامی آغاز شد. ابتدا روابط، ماهیت نظامی داشت و در این راستا روسیه تزاری بعد از دو مرحله پیروزی، با معاهده‌های گلستان و ترکمنچای به قلمرو ایران نفوذ کرد و با گنجاندن مواد تجاری در این عهدنامه‌ها، زمینه را برای تسلط اقتصادی خود فراهم آورد. خروج مواد خامی همچون ابریشم و ورود کالا به ایران، تراز بازرگانی روسیه را تا اوایل قرن 20م سه‌برابر افزایش داد. در ادامه، عصر امپریالیسم امتیازی پیش آمد و در کنار خارجیان، تعداد زیادی از گروه‌های داخلی نیز به فعالیت پرداختند؛ بنابراین تجارت خارجی جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورمان پیدا کرد.