آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • وضع ساکنان شهرهای بزرگ و کوچک، پس از سقوط امپراتوری روم، بهتر از وضع ساکنان دهات و روستاها نبود. در حقیقت اینان شامل صنوف مختلف مردم بودند که از نخستین ساکنان جمهوری یونان و ایتالیای قدیم تشکیل شده بود. ساکنان جمهوری یونان و روم عمدتا از مالکان زمین ترکیب یافته بودند که زمین دولتی دراصل بین آنها تقسیم شده بود و راحت‌تر این بود که خانه‌های خود را در کنار هم بنا کنند و آن را به منظور دفاع عمومی و مشترک محصور کنند. بالعکس، پس از سقوط امپراتوری روم، چنین به نظر می‌رسد که صاحبان زمین‌ها در دژهای مستحکم در اراضی خود و در بین رعایا و اتباع خود زندگی می‌کردند. پیشه‌وران و افزارمندان، که در آن زمان در حالت بردگی یا چیزی نزدیک به بردگی بودند، در شهر زندگی می‌کردند. امتیازاتی که اغلب به‌وسیله فرمان‌های مخصوص به ساکنان…
  • پس از گذشت یک قرن و اندی از مرگ رابرت مالتوس که در لباس کشیشی به مسائل اقتصاد و رشد جمعیت علاقه‌مند شد و نظریه بدبینانه‌اش را مطرح کرد، هرگاه درباره رشد جمعیت و رشد مواد غذایی و عدم‌تعادل این دو پدیده بحث می‌شود، مالتوس به یاد می‌آید.