آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • لی کوان یو، رهبر و بنیان‌گذار سنگاپور ۲۳ مارس ۲۰۱۵ در سن ۹۲ سالگی درگذشت. وی از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۹۰ نخست‌وزیر سنگاپور بود. وی تا آخر عمر همچنان در سمت رهبری حزب حاکم و سمت‌هایی مانند وزیر ارشد در کابینه رهبری معنوی و نفوذ خویش را در اداره سنگاپور حفظ کرد.
  • موفقیت دولت توسعه‌گرا در نوسازی اقتصاد، در اکثر موارد به ظهور جامعه مدنی و عرض‌اندام در برابر دولت اقتدار‌گرا انجامیده است. وقتی تغییر اجتماعی و دموکراسی راه به نهادهای سیاسی گشود، قدرت مانور دولت توسعه‌گرا کاهش یافت به‌نحوی که مدیریت رقابت جهانی و هم‌زمان تضمین رفاه شخصی حاکمان روز به روز برای دولت دشوارتر می‌شد. در این رابطه به نظر می‌رسد هیچ‌کس بهتر از رهبر ملی مالزی «ماهاتیر محمد» ارتباط میان این استقلال دوگانه و بقای دولت توسعه‌گرا را درک نمی‌کند.
  • مهاتیر بن‌محمد (زاده ۱۰ ژوئیه ۱۹۲۵) سیاستمدار و بنیانگذار توسعه مدرن در مالزی است. او از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۳ نخست‌وزیر مالزی بود. در سال 2018 نیز بار دیگر به مقام نخست‌وزیری این کشور دست یافت. مهاتیر محمد در خاطراتش می‌نویسد:
  • آدام اسمیت فرد دوراندیش را کـه در اخـلاق هاچسنی* مورد توجه نبود دوباره مورد توجه خاص قرار داده است. فردی که لزومـا بـه اخلاق والای خیرخواهانه متوسل نمی‌شود بلکه برای منافعش نیز اهمیـت قائل است. این امر اگرچه تا حدی صادق است امـا در تحلیـل رابطـه ایـن فضـیلت بـا نفـع شخصی باید به شکل خاص منفعت‌اندیشی در دوراندیشی توجه داشت. اسـمیت ایـن منافع را در سه مورد اصلی خلاصه می‌کند: حفظ سلامتی، جایگاه اجتماعی و شهرت و اعتبار در میان همنوعان. دوراندیشی با اینکه بیشتر از دو فضیلت دیگـر بـه توجــه و مراقبــت از منــافع شــخص اشــاره دارد امــا نبایــد آن را شــکل برهنــه‌ای از خوددوستی و عواطف خودخواهانه شمرد.