آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • دکتر عبدالمهدی رجایی دکترای تاریخ محلی
    اولین بیمارستان مدرن اصفهان در دوران معاصر بیمارستانی بود که توسط هیات مسیحی برپا شده بود. این بیمارستان را مرسلین یا بیمارستان انگلیسی‌ها می‌گفتند. همت و عزم جمعی برای تاسیس بیمارستانی دیگر در شهر ایجاد شد که در سال 1308 خورشیدی جمعی گرد هم آمدند تا فکری برای این فقدان بکنند. خوشبختانه یک زمین خالی از پیش آماده بود؛ زمینی که به همین عنوان خریداری شده بود. شرح داستان از زبان[نشریه] اخگر: «در سه سال قبل برای تشکیل یک چنین موسسه‌ای تحت ریاست مرحوم آیت‌الله [حاج‌آقا نورالله نجفی]، اقداماتی شده و جلساتی از طرف چند نفر از خیرخواهان اصفهان تا مدتی هر هفته یک بار منعقد می‌شد. ولی نتیجه تنها به همین جا منتهی گشت که جزئی وجهی گردآوری شده، قطعه زمینی در خیابان پشت مطبخ خریده و سردری نیز برای آن ساخته و بالاخره احساسات…
  • در طول سال‌های متمادی اتفاقات مشابهی در اقتصاد ایران رخ‌داده ولی تصمیمات متفاوتی برای آنها گرفته شده است. در ستون «گاهشمار اقتصادی» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم.
  • داریوش شهبازی: وثوق‌الدوله از نوادگان آقامحسن (بنگرید مقاله «آقا محسن» به قلم مولف) و از خاندان هزار فامیل؛ مستوفی‌الممالک‌ها، سلیمان میکده، دکتر محمد مصدق، قوام‌الدوله، وزیر دفتر، متین دفتری و غیره است. وی از صدراعظم‌های پرآوازه اواخر سلسله قاجار است.