شماره روزنامه ۵۸۳۶
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • با شکست کودتای 25 مرداد 1332 و فرار محمدرضا پهلوی از کشور، عده‌ای فضا را برای تغییر حکومت و اضمحلال سلطنت مهیا دیدند. در روزهای میان دو کودتا، حسین فاطمی، وزیر امورخارجه دولت مصدق اصلی‌ترین پرچمدار تغییر نظام سلطنتی بود. فاطمی پیش از آن در سرمقاله‌های روزنامه باختر امروز از دموکراسی و آزادی می‌نوشت؛ اما درمورد نظام بدیل «سلطنت مشروطه» چیزی ننوشته بود.
  • تاریخ روابط خارجی سرزمین ایران با همسایگان دور و نزدیک آن قدمتی چند هزار ساله دارد، با این حال متخصصان دانش دیپلماسی و نویسندگان آثار روابط سیاسی و خارجی ایران، آغاز جدی این روابط را، مربوط به عصر صفویه می‌دانند. ظهور حاکمیت صفویان در مجاورت مرزهای امپراتوری عثمانی سبب شد تا دولت‌های اروپایی به دولت تازه‌تاسیس صفوی بیش از پیش توجه نشان دهند و رفت ‌و ‌آمد سفیران اروپایی و ایرانی، تاریخ ایران را با چالش‌های نوینی رو‌به‌رو سازد.
  • در طول سال‌های متمادی اتفاقات مشابهی برای اقتصاد ایران رخ‌داده و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است. در ستون «گاهشمار اقتصادی» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. سال اول هر دهه را به‌عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده‌ایم. این ستون با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر‌گذاری برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می‌کنیم.
  • دوروتی لیند دیکس (Dorothea Lynde Dix) پرستار و فعال اجتماعی آمریکایی در قرن نوزدهم بود که در راستای بهبود وضعیت افراد فقیری که از بیماری‌های روانی در رنج بودند، تلاش‌های بسیاری کرد. لابی‌گری‌های او با قانون‌گذاران و کنگره آمریکا در نهایت به تاسیس نخستین بیمارستان‌های روانی آمریکا انجامید. او در زمان جنگ داخلی در این کشور سرپرستی پرستاران ارتش را بر عهده داشت.
  • پیتر کوپر (Peter Cooper) صنعتگر، مخترع، نیکوکار و فعال سیاسی آمریکایی بود که نخستین لکوموتیو بخار آمریکا موسوم به «تام تامب: Tom Thumb» را طراحی کرد و ساخت. او «انجمن کوپر را برای پیشرفت دانش و هنر» تاسیس کرد و در انتخابات ریاست‌‌جمهوری 1876 کاندیدای حزب گرین بک بود.