آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • اقدامات نوز بلژیکی اگر چه به سود کشورهای خارجی به‌خصوص روسیه تمام شد، ولی می‌توان وی را پایه‌گذار تحولات جدید در گمرک ایران به شمار آورد.
  • درآمدهای حکومت در دوره قاجار از منابع گوناگونی تامین می‌شد که عبارت بودند از: مالیات‌ها، عواید گمرک، درآمد املاک شاهی (خالصجات)، عواید حاصل از دادن امتیازات به افراد و دولت‌های خارجی، درآمد تلگرافخانه، پستخانه، ضرابخانه و معادن. آنچه در نوشتار پیش‌رو مدنظر قرار گرفته درآمدهای مالیاتی است.
  • رضاقلی‌خان هدایت ملقب به لَلـِه‌باشی در ۱۸ خرداد ۱۱۷۹ به دنیا آمد و ۸ تیر ۱۲۵۰ در تهران درگذشت. محمد هادی، پدر او از اعیان قریه چارده هزار جریب بود که امروزه تبدیل به شهر دیباج در شهرستان دامغان شده است. در زمان آقامحمد‌خان خزانه‌دار بود و در دوران فتحعلی‌شاه نیز این شغل را ادامه داد. رضاقلی‌خان در مکاتب شیراز به تحصیل پرداخت. در سفر فتحعلی‌شاه به اصفهان موردتوجه‌ شاه قرار گرفت و لقب امیرالشعرایی یافت. محمد هادی، پدر وی در سال 1217 تحویلدار و صاحب جمع کل دیوان فارس شد و ملازمت شاهزاده حسینعلی میرزا، فرمانروای فارس را پذیرفت و یک سال بعد 1218 درگذشت و پسر را در سه سالگی تنها گذاشت.
  • درباره بنای مدرسه دارالفنون به چند تاریخ برمی‌خوریم: اول، امیرکبیر در نامه‌ای که به تاریخ ۱۲۶۷ق خطاب به مصلحت‌گذار سن‌پترزبورگ نوشته «مدرسه نظامیه دارالخلافه ساخته شد و به اتمام رسیده است.» دستور داده است که جان داوودخان هرچه زودتر با معلم‌ها به ایران بازگردد.
  • سیدحسن تقی‌زاده، از جمله رجال سیاسی ایران است که نزد اهالی فرهنگ و سیاست، کمتر به خوشنامی شهره است. پناه بردن به سفارت انگلیس در جریان به توپ بستن مجلس و برقراری استبداد صغیر و سپس خروج از ایران با وساطت و پشتیبانی سفارت انگلیس، عضویت درتشکیلات فراماسونری لژ بیداری ایرانیان و ارتقای درجه، تا سمت « استاد اعظم»؛ آمریت یا مشارکت در ترور آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی از رهبران برجسته نهضت مشروطه و دست‌کم اطلاع از طرح ترور، همکاری تنگاتنگ با رضاشاه و امضای قرارداد 1933 تمدید قرارداد دارسی، مشارکت در تغییر قانون‌اساسی و افزایش اختیارات محمد رضاشاه و... کارنامه سیاسی‌اش را سخت زیرسوال برده است.