آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • جو حاکم کنونی بر بازار سهام با کدام یک از دوره‌های این بازار شباهت دارد؟ اساسا آیا حافظه تاریخی بورس چنین روزهایی را پیش از این از سر گذرانده است یا چنین جوی بسیار نوظهور و غیرقابل پیش‌بینی بوده است؟ اقتصاددانان در مواجهه با این برهه از بازار تحلیل دووجهی را مطرح کرده و به نوعی هم نگاهی مثبت و هم نگاهی منفی را پیش می‌کشند؛ اما با گذر از تحلیل بنیادین بازار، تحلیل تاریخی در شکل بازار یادآور دهه 80 است، ورود خانوارها در بازار، خریدهای اعتباری، اهرم کردن سرمایه‌گذاری و مدیریت بازار توسط دولت را می‌توان از نقطه‌های اشتراکی این دهه و دهه 80 تعریف کرد، این شاخص‌ها در حالی به ویژگی‌های کنونی بازار بدل شده‌اند که کارشناسان بر این باورند که راهکار فعلی فروش دارایی و حفظ مدیریت از سمت دولت، چالش‌های فراوانی در سال‌های…
  • ماه رمضان یعنی ماه نیکی‌ها برای نیکان و نیکوکاران، ماه زشتی‌ها برای بدسیرتان و بدعملان. لذا ماه عبادت، ماه معصیت، ماه طهارت، ماه پلیدی. ماه دوستی، ماه نیرنگ. ماه خدا، ماه اغوا، ماه خیرات، ماه خیانت. ماه کار، ماه بیکاری. ماه گناه. ماه استغفار، ماه احسان و ایثار. ماه سکوت و آرامش. ماه شور و ولوله و در آخر ماه محک ارواح و درونیات تا چه کسی از خوب و بد و پسندیده و ناپسند چه فعل از افعال و به چه روح از ارواح تمایل داشته، رو بکند.
  • اما شب در تمام دل‌ها نیز بود و واقعیت و افسانه‌هایی که درباره موضوع دفن مردگان نقل می‌کردند، برای همشهریان ما اطمینان‌بخش نبود. زیرا باید از دفن مردگان نیز حرف زد و راوی از اینکه چنین کاری می‌کند معذرت می‌خواهد. خوب احساس می‌کند، که از این بابت ممکن است سرزنشش کنند. اما یگانه توجیهی که می‌تواند از کار خود بکند این است که در سراسر این دوران کار تدفین مردگان جریان داشت و به یک تعبیر، او را هم مانند همه همشهریان‌مان مجبور کرده بودند که در کار تدفین مردگان دخالت کند. این دخالت به این مفهوم نیست که او به این تشریفات علاقه‌ای داشته باشد، برعکس، ‌او اجتماع زندگان را و مثلا آب تنی در دریا را ترجیح می‌دهد. اما به طور کلی، آب‌تنی در دریا از میان رفته بود و اجتماع زندگان پیوسته می‌ترسید که در طول روز جای خود را به…