آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • گفتمان تجددگرایی که از‌ آن با تعابیر دیگری نظیر «غرب‌گرایی» (Westernization)، «نوگرایی»، «انطباق‌گرایی»، «مدافعین مدرنیته»، «غربزدگی» و «تجدیدنظرطلبی» (Revisionism) یاد می‌شود (ر.ک: حائری 1364؛ قیصری 1383؛ موثقی 1380؛ آدمیت 1340) یکی از گفتمان‌های اصلی ظهور یافته در فرآیند انقلاب مشروطیت است.
  • در تاریخ 20 سپتامبر 1924، میلسپو دو نامه برای آلن دبلیو دالس، رئیس بخش امور خاور نزدیک وزارت امورخارجه آمریکا، نوشت که یکی از آنها یک گزارش محرمانه 15 صفحه‌ای درباره وضعیت ایران و مشکلات هیات مالی آمریکایی بود. سه صفحه اول این سند که در نوشتن آن از سربرگ رسمی وزارت مالیه استفاده شده است درباره روابط سفارت آمریکا با هیات مستشاران مالی است. بقیه نامه درباره اقدامات رضاخان و شرایط اقتصادی ایران است. گزیده‌ای از این سند طولانی را در اینجا خواهیم آورد. در سال 1924، رضاخان مشغول انتقال مبالغ هنگفتی پول به بانک‌های خارجی بود.میلسپو همچنین از قتل فجیع یکی از حسابدارهای وزارت جنگ خبر می‌دهد که اطلاعاتی در اختیار مدرس و هیات مالی آمریکایی قرار داده بود.رئیس‌الوزراء، وزیر جنگ و سردارسپه که در این گزارش به آنها اشاره شده…
  • آنچه از نظرتان می‌گذرد متن سخنان دو تن از نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه چهاردهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۲۹ است که طی آن به لایحه فروش خالصجات دولتی پرداخته‌اند.
  • آثار و پژوهش‌های موجود درباره شیخ‌اسماعیل محلاتی بیانگر نگرشی عمومی و رویکـرد عمـدتا الهیاتی و کلامی در اندیشه او است. دو مقوله «منفعت عمومی و عـدالت اجتمـاعی» و «استبداد»، محور اصلی پژوهش‌های انجام شده در مورد اندیشه محلاتی محسـوب می‌شود. حسین‌زاده در اثر خود با عنوان «مروری بر حیات و اندیشـه سیاسـی شـیخ‌اسماعیل محلاتی»، با رویکرد دینی نسبت به اندیشه محلاتی، معتقد اسـت، نگـرش محلاتی در مورد زوال و عقب‌افتادگی ملت و مملکت، ریشـه در اسـتیلای سـلطنت خودخواه دارد و از این‌رو مردم باید برای حفظ مـذهب و حـق و حقـوق خـود بـه تاسیس مشروطه سلطنتی مبتنی بر مـذهب دسـت بزننـد.
  • رابینو که در دوره قاجار به ولایات ساحلی دریای کاسپین(خزر) سفر کرده بود، در یادداشت‌های خود نوشته است شهر رشت که ناحیه مرکزی دشت گیلان است، از سمت شمال به دریای کاسپین و تالاب انزلی، ازسمت غرب به تولم و فومن، از جنوب به شفت و از سمت شرق به رودخانه سفیدرود و کوچصفهان محدود می‌شود.