آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • تجاوز و تصرف عدوانی اراضی و املاک دیگران به بهانه‌های مختلف، یکی از راه‌های گسترش مایملک توسط اشخاص دارای قدرت مالی و اجتماعی بود. متنفذان محلی و خاندان‌های سرشناس مازندرانی یکی از گروه‌هایی بودند که با تکیه بر جایگاه اقتصادی و اجتماعی خود به تجاوز در املاک عمومی و خالصجات و تیول‌ها پرداخته و آ‌نها را تصرف می‌کردند. امیرموید به خاندان‌های موروثی و قدیمی مازندران تعلق نداشت و در زمان انتصابش به عنوان فرمانده فوج سوادکوه، زمینی در آنجا نداشت و اکثر زمین‌ها در دست خوانین موروثی مازندران بود (کاظم‌بیگی، 1389: 184). تبدیل وی به بزرگ مالک مازندران، نشان می‌دهد که وی پس از گرفتن پست نظامی در این منطقه به خریداری و غصب زمین‌ها پرداخته و به زمین‌دار بزرگ منطقه تبدیل شده است. بنابر آنچه در اسناد نیز بازتاب یافته است،…
  • دکتر یاکوب ادوارد پولاک اتریشی از نخستین معلمان دارالفنون و از اولین پزشکان خارجى بود که به دعوت میرزا تقى‌خان امیرکبیر وارد ایران شد تا به تدریس پزشکى و جراحى در دارالفنون بپردازد. وی 10 سال در ایران زیست (۱۸۵۱ تا ۱۸۶۰ ) و به کار طبابت و تدریس اشتغال داشت. از ۱۸۵۵ به بعد طبیب مخصوص ناصرالدین شاه بود. در سال ۱۸۸۲ بار دیگر به ایران سفر کرد و به مطالعه و تحقیق پرداخت. بعدها در وین به تدریس زبان فارسی مشغول شد و کتاب سفرنامه پولاک«ایران و ایرانیان» را نوشت که در سال ۱۸۶۵ در دو جلد به چاپ رسید و در ایران توسط آقای کیکاوس جهانداری ترجمه شد.
  • اشاره: آنچه از نظرتان می‌گذرد بخشی از مذاکرات نمایندگان دوره سوم مجلس شورای ملی (دوشنبه 12 شهر جمادی‌الاولی1333ق.) درباره چگونگی تخصیص بودجه و نیز درخواست رئیس‌الوزرا برای راه‌اندازی «تشکیلات مالیه» است. حاج شیخ اسدالله: راجع به ازدیاد منابع عایدات، موافق لوایحى که پیشنهاد خواهد شد عرضى دارم. گویا مراد از این منابع عایدات که دولت در نظر دارد وضع بعضى مالیات‌ها است اگر چه اساسا تصور نمى‌کنیم حتى‌ کسى بتواند بگوید من مخالف با ازدیاد عایدات دولتى هستم برای آنکه دولت هر قدر عایداتش زیاد باشد باید سعى کند که عایداتش را زیادتر کند زیرا ترتیبات هر دولتى و ملتى موقوف است به ازدیاد عایدات آن دولت و به همان نسبت که عایدات او زیاد می‌شود بر ترقیات آن دولت افزوده می‌گردد ولیکن این فرع یک مقدمه است و آن تعدیل بودجه است.
  • پس از مشروطیت 1324ق/ 1906م، خصوصی‌سازی مالکیت زمین رشد بیشتری یافت. بخش بزرگی از خریداران این املاک، از طبقه بورژوازی تجاری بودند که در مقابل پرداخت پول به شاه و دولت، به خرید اراضی دولتی و تبدیل آن به املاک اربابی اقدام کردند. بعد از مشروطه برای نخستین بار قوانین مدنی در دفاع از مالکیت خصوصی تدوین شد. محمدرضا فشاهی،تکوین سرمایه‌داری در ایران
  • از مطالعه دو متن قانون‌اساسی مشروطه ایران و مشروطه دوم عثمانی، چنین برمی‌آید که نهاد پارلمان در قانون ایران از دایره وسیعی از اختیارات نسبت به قانون عثمانی برخوردار است. پیش از آنکه به ارزش‌گذاری دراین‌باره بپردازیم و نتایج این اتفاق را در ادامه تحولات ایران و عثمانی در قرن بیستم موردتوجه قرار دهیم، براهین خود را درباره ادعای بالا، مستند به متن دو قانون مورد نظر، ارائه می‌کنیم.