شماره روزنامه ۵۷۴۴
|

آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • انقلاب مشروطه در دوره‌ای از تاریخ معاصر رخ داد و دیدگاه‌ها و اندیشه‌های تازه اندیشه‌ورزان ایرانی، پس از چند دهه تلاش و تجربه به شکل گسترده و نمایانی در ماجرای آن جنبش عرضه شد. مشروطیت و دیدگاه‌های تازه مطرح شده به مناسبت آن، به‌راستی میراث تجربه‌ها و کوشش‌های نخبگان از دوره ناصری و وام‌دار آشنایی ایرانیان با نمودهای تمدن غربی بود.
  • شهریور ماه 1359 مجمع ملی عراق، تصمیم شورای فرماندهی این کشور مبنی بر لغو قرارداد ۱۹۷۵ با ایران را تایید کرد. لغو این قرارداد با تحمیل جنگ هشت ساله به ایران همراه شد.
  • نصرالله انتظام از رجال دوره پهلوی 29 شهریور 1329 با 32 رای از مجموع 54 رای به ریاست مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. نصرالله انتظام فرزند ‌انتظام‌السلطنه از رجال دوره قاجار در سال 1279ه.ش در تهران متولد شد. دوران تحصیل ابتدایی را در مدرسه آلمانی تهران گذراند. پس از طی تحصیلات ابتدایی وارد مدرسه حقوق و علوم سیاسی شد و پس از فارغ‌التحصیلی به خدمت وزارت امورخارجه درآمد. انتظام مدت هشت سال در ادارات مختلف وزارت خارجه به کار اشتغال داشت.
  • از آنجا که بوشهر مهم‌ترین بندر ایران و دروازه ورود کالا به کشور محسوب می‌شد، بنابراین تغییر در شیوه اداره بنادر نیز در عصر ناصری از بوشهر آغاز شد. با روی کار آمدن‌شاه جدید، در سال 1228 ه.ش نخستین نشانه‌های اعتراض دسته جمعی تجار بوشهر علیه شیخ‌ناصر آل‌مذکور به علت انحصارگرایی و کنترل شدید وی بر تجارت به صورت حرکت آنها به شیراز آغاز شد.