آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • ثریا معمار
    در این تحقیق با استفاده از تئوری ساموئل هانتینگتون به بررسی انقلاب اسلامی ایران پرداخته شده است. مفهوم نوسازی(Modernization) مفهوم کلیدی در تئوری هانتینگتون است، نوسازی دارای ابعاد گوناگون روانشناسی، جمعیت‌شناسی، اقتصادی و سیاسی است که در این تئوری ابعاد اقتصادی و سیاسی نوسازی اهمیت بنیادی دارند. نوسازی اقتصادی در این تئوری همان توسعه اقتصادی است که به رشد فعالیت اقتصادی کل جامعه و بازده آن مربوط می‌شود. از نظر اقتصادی نوسازی به معنی ایجاد تنوع و تکثر فعالیت‌ها و مشاغل اقتصادی است، به‌طوری‌که مشاغل پیچیده و گوناگون جایگزین مشاغل ساده و محدود شده و به گروه‌بندی‌های خویشاوندی، نژادی و مذهبی موجود، گروه‌بندی‌های شغلی و تخصصی نیز افزوده می‌شود.
  • 14 بهمن 1357 آبستن وقایعی غریب بود. رهبر انقلاب در یک مصاحبه مطبوعاتی با حضور 300 خبرنگار ایرانی و خارجی گفتند: «... رژیم سلطنتی از اول غیرقانونی بود. مجلس موسسان به زور تاسیس شد. به این ترتیب رژیم شاه از اول جنبه قانونی نداشت. ما این دولت را نمی‌توانیم بپذیریم. ملت ایران رای به سقوط سلطنت داده است...»
  • در آستانه انقلاب شمار طبقه متوسط حقوق‌بگیر بیش از 700هزار نفر بود- حدود 9 درصد جمعیت فعال کشور- این گروه در برگیرنده 304هزار کارمند دولتی وزارتخانه‌های همواره درحال گسترش، حدود 200هزار نفر آموزگار و مدیران مدارس و بیش از 60هزار مدیر، مهندس و کارشناس بود.
  • «چند روز پس از عزیمت رئیس‌جمهور کارتر از ایران، دولت، ناخواسته، فتیله باروتی را که به انفجاری بزرگ منجر شد روشن کرد؛ انفجاری که یک‌سال بعد، سلطنت پهلوی و همه‌ مظاهرش را سرنگون ساخت.