آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • در شهریور1320/ 1942م، پس از اشـغال نظـامی ایـران توسط متفقین و اخراج رضاشاه، هرج‌ومرج تمام کشور را فراگرفت و اقتصاد ایران به مرحلـه سـقوط نزدیـک شد. ناتوانی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتـی ایـران در برخورد و مقابله با مشکلات ناشی از جنـگ، یـک بـار دیگر مساله استخدام مستشاران خارجی را برای دولت ایران مطرح کرد. در چنـین وضـعیتی از آرتـور چسـتر میلسپو دعوت شد تا بـرای رفـع مشـکلات اقتصـادی، مجددا از آمریکا عازم ایران شود. میلسپو در سـال‌های 1301 تا 1306ش/ 1922 تا 1927م، با سمت رئیس کل مالیه، در ایران خدمت کرده و نتیجه مثبتـی از اقـدامات وی حاصل شده بـود؛ پـس ایـن انگیـزه‌ای بـود بـرای دولتمردان ایران، تا وی را مجددا استخدام کنند. مجلس دوره ســـــیزدهم شورای ملـــــی، در تاریخ 21آبـان1321/ 1943م، قــانون اســتخدام…
  • در تاریخ تاریک گمرک ایران مساله مهم گرو گذاردن عواید گمرکی در نزد روس‌ها و انگلیس‌ها بوده است. این کار به‌عنوان وثیقه قروضی که در اواخر دوره قاجار ار آن دو دولت گرفته شد، صورت می‌گرفت. مجموع این قروض تا ظهور مشروطیت شش فقره است از این قرار:
  • مجلس شورای ملی 17 دی ماه 1323 اختیارات دکتر میلسپو، مستشار آمریکایی مالیه ایران را که با مدیر کل وقت بانک ملی درگیری پیدا کرده بود، لغو کرد. میلسپو دو بار به‌عنوان رئیس کل و مستشار امور مالیه در ایران استخدام شد.
  • برنامه معروف به کشف حجاب هفدهم دی ماه 1314 با شرکت همسر و دختران رضاشاه پهلوی که بدون حجاب در جشن دانشسرای عالی شرکت کرده بودند به اجرا درآمد. رضا شاه در همین روز علی‌اصغر حکمت کفیل وزارت فرهنگ را که به اجرای این برنامه کمک فراوان کرده بودند به مقام وزارت (وزارت فرهنگ) ارتقا داد.
  • نخستین شماره روزنامه وقایع‌اتفاقیه 18 دی ماه 1229 ه.ش به خواست و کوشش امیرکبیر منتشر شد. امیرکبیر درباره این روزنامه گفته ‌است: «عوام نمی‌دانند که مصرف و حسن این وقایع‌اتفاقیه در چیست؛ یا خیال می‌کنند که دیوانیان عظام شروع به این کرده‌اند به جهت منافع و مداخل. لکن این‌طور نیست و نباید باشد. این اخبار چیزی دیگر است. اینها به جهت تربیت خلق است و اینکه اینها از امور دیوانی و اخبار و مناسبات دول و منافع خاص و عام و مقتضیات عصر عالِم باشند و اینکه تا روزی که من هستم نمی‌شود که این اطلاع به عامه نرسد. این روزنامه منصبی نیست که به کسانی که از دیوان اعلی اسامی ایشان تعیین شده، به اینها برسد و به دیگران نرسد.»
  • گالیلئو گالیله، دانشمند و مخترع مشهور ایتالیایی هشتم ژانویه سال ۱۶۴۲ بر اثر عارضه قلبی در سن 78 سالگی چشم بر جهان فرو بست.
  • نخستین قانون تعدیل مال‌الاجاره در ایران که اول دی ماه 1317 خورشیدی در 9 ماده به تصویب مجلس رسیده بود، از16 دی ماه در شهر تهران به‌اجرا در آمد و مصداق روابط مالک و مستاجر قرار گرفت. این قانون تا سال 1339 به قوت خود باقی بود.
  • پس از ورود متفقین به ایران متعاقب جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه، پیمان اتحاد با متفقین دولت ایران تامین احتیاجات ریالی آنها را برعهده گرفته بود که این عمل باید با قرارداد جداگانه‌ای به موقع اجرا گذاشته شود ولی چون اسکناس‌های منتشر شده تا شهریور 1320 که بالغ بر 200 میلیون تومان بود، کفاف مخارج متفقین و هزینه دولت ایران را نمی‌داد. لذا دولت در سه نوبت از مجلس شورای ملی اجازه نشر اسکناس گرفت و به این ترتیب میزان اسکناس‌های در جریان تا آبانماه سال 1321 به 350 میلیون تومان رسید و پشتوانه آن از ارزیابی مجدد طلا و نقره بر مبنای قیمتی که دکتر مشرف نفیسی به لیره انگلیسی تعیین کرده بود، تعیین و اعلام شد.
  • تحولات اجتماعی در دوره قاجار، موج تجددخواهی و اندیشه‌های آزادی‌خواهانه تحولات عمده در ادبیات و هنر را در پی داشت. در این تحولات و با آغاز نهضت مشروطه، نوعی از نقاشی در ایران ظهور کرد که به علت ارائه در قهوه‌خانه‌ها که محل اجماع مردم از صفوف مختلف بود، به نقاشی قهوه‌خانه شهرت یافته است. نقاشی قهوه‌خانه بن مایه خود را از موضوعات ملی و مذهبی برمی‌گزید و با بهره‌گیری از سنت‌های هنر ملی از یکسو و استفاده از تکنیک و شیوه‌های تازه هنری از سوی دیگر با بیانی ساده و صریح بازتابنده علایق و اعتقادات عموم مردم بود.