آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • بعد از جنگ جهانی اول تغییرات گسترده‌ای در مسائل سیاسی و اقتصادی جهان به‌وجود آمد. در درجه اول، کشورهای تازه استقلال یافته بعد از جنگ، به‌دنبال راهی بودند تا با خود اتکایی و استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی تازه کسب‌شده‌شان را تحکیم بخشند. بسیاری از این کشورها انگیزه خود اتکایی اقتصادی را با کاهش واردات، ایجاد تعرفه‌های گمرکی سختگیرانه، حذف تجارت آزاد و ساخت صنایع مصرفی و غذایی برای کاهش وابستگی شروع کردند. در طرف مقابل کشورهای صنعتی مصرف‌کننده موادغذایی و موادخام کشاورزی، در نتیجه جنگ به اهمیت امنیت غذایی و ضرورت خودکفایی برای تولید این نوع از محصولات برای مواقع ضروری پی بردند. در نتیجه این دسته از کشورها نیز متقابلا از یک طرف تولید محصولات کشاورزی را در داخل گسترش دادند و از طرف دیگر، برای محصولات خارجی…
  • 10 دی 1348 انجمن شهر تهران غلامرضا نیک‌پی را به سمت شهردار پایتخت انتخاب کرد. وی تا سال 1356 خورشیدی در این مقام باقی ماند. غلامرضا نیک‌پی فرزند عزیزالله نیک‌پی در سال ۱۳۰۶ در اصفهان به‌دنیا آمد. پدرش عزیزالله ملقب به اعزازالملک از تحصیلکردگان آمریکا بود که در زمان رضا شاه در سال ۱۳۱۸ استاندار کرمانشاه شده بود و پس از آن در کابینه قوام‌السلطنه و در سال ۱۳۲۵ به معاونت نخست‌وزیری و وزارت پست و تلگراف رسید.
  • کلنل محمدتقی‌خان پسیان از سرداران مشروطه 9 دی ماه 1300 در قوچان کشته شد. بعد از مرگ پسیان تمامی اموال او به مبلغ ٢٧٠ تومان تقویم و صورت مجلس شد.
  • داریوش شهبازی
    آغاز تحول حسابداری نوین در ایران با پیدایش و تالیف اولین کتاب حسابداری به‌ شیوه امروز به نام «المقصدالاسنی» تالیف‌ میراسماعیل عبدالله‌‌زاده قفقازی بود. این‌ کتاب در سال1283 شمسی در تهران منتشر شد و متعاقب آن آموزش دفترداری در سال‌ 1290 شمسی در مدرسه دارالفنون آغاز شد. حسابداری در جهان پیشینه شش هزار ساله دارد و ایران در کنار بین‌النهرین و مصر و یونان و... از تمدن‌های باستانی است که از هزاران سال پیش از مهارت حسابداری برخوردار بوده است.