آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • در زمان حکومت ملکشاه سلجوقی شاید بتوان گفت دو تن از همسران وی از نفوذ و اقتدار بیشتری برخوردار بودند؛ یکی از آن دو نفر ترکان خاتون، دختر طمغاج خان، حاکم سمرقند و مشهور به خاتون جلالیه بود که آلب ارسلان در سفر به ماوراءالنهر او را برای همسری فرزندش، ملکشاه، برگزید. وی به سبب جوانی، ملاحت و نسب بلند خانوادگی مورد توجه ملکشاه بود و بر او استیلا داشت.
  • شکار پس از شهرنشینی آدمیان به کاری پر زحمت و پر خرج تبدیل شد که تقریبا فقط از عهده ثروتمندان بر می‌آمد. شکار، آداب و رسوم خاصی داشت و سازمانی برای خود یافت و به یکی از سلسله مراتب دربار تبدیل شد. «میرشکار» یکی از القابی بود که به مسوول این کار می‌دادند و نقش مهمی حتی در دستگاه سیاسی دربار یافت. وی مسوول نظم و تنظیم شکار شاه بود و برای خود تشکیلاتی داشت که در حد یک نیروی نظامی بود. به هنگام شکار شاه، این نیرو موظف به همراهی شاه و یافتن شکار و بستن راه‌های فرار شکار بود به طوری که شاه بتواند با خیال آسوده به شکار بپردازد.
  • اسفندماه با زندگی اجتماعی و سیاسی و مرگ محمد مصدق گره خورده است؛ او که زمانی موفق شده بود نفت را در 29 اسفند 1330 «ملی» کند چهاردهم اسفند 1345 چشم بر جهان فروبست. دکتر اسمعیل یزدی از پزشکان معالج نخست‌وزیر اسبق ایران در وصف بیماری مصدق گفته است:
  • ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی ۵ مارس ۱۹۵۳ درگذشت. او از سال 1324 تا زمان مرگ، رهبر بزرگ ترین کشور سوسیالیستی قرن بیستم بود. استالین در میان مورخان و محققان، مخالفان و موافقان سرسختی دارد.
  • منصب وزارت در دوره صفوی دو مرحله متفاوت فترت و قوت را از سر گذراند. آنچه در پیدایش مرحله فترت وزیران نقش بیشتری داشت، دو ویژگی نظامی‌گری و دیوانسالاری حکومت صفوی بود. در زمان شاه عباس اول به‌واسطه تضعیف موقعیت قزلباش‌ها از سوی شاه، قدرت وزیر افزایش یافت. تمرکز بیشتر اداره امور کشور وظیفه دیوانسالاری را که وزیر در راس آن بود، سنگین‌تر کرد.
  • چهارسوق، قرارگاه اصنافی بود که راسته خاصی را اشغال می‌کرد و کسب عمومی صنف در آنجا انجام می‌گرفت.