آرشیو اخبار : تاریخ و اقتصاد

  • حمیده نیازی: ناصرالدین شاه قاجار را به عنوان یکی از خوش گذران‌ترین پادشاهان تاریخ می‌شناسیم که در مدت سلطنت 50 ساله‌اش تا توانست به گشت و گذار و سفر پرداخت. دخل‌و‌خرج این سفرها چگونه بود؟ در اینجا یک سند از هزینه‌های صرف شده در یکی از اردوهای ناصرالدین شاه موسوم به اردوی کجور را بررسی می‌کنیم. ‌سند زیر، نمونه‌‌ای از یک قبض یا رسید در دوره قاجار است که برای بخشی از مایحتاج و مخارج صرف شده در یک اردوی شاهانه از بارخانه یا انبار صادر شده است.

    تاریخی که در سند قید شده رمضان سال 1289 مصادف با سال بیچی‌ئیل (میمون) را نشان می‌دهد.

  • عبدالمهدی رجایی: اطلاعات ما راجع به وضعیت اصفهان در زمان جنگ جهانی اول بسیار اندک است. ما به درستی نمی‌دانیم در آن سال‌های پر مصیبت در این شهر چه خبر بوده است. شاید بخشی از اطلاعات ما برگرفته از روزنامه‌های آن روزگار است که صاحب این قلم در کتاب «اصفهان از انقلاب مشروطه تا جنگ جهانی اول» آنها را جمع‌آوری کرده است اما کتاب ارزشمند خاطرات میرزا عبدالجواد اخوت به نام «از طبابت تا تجارت» این خلأ را تا حدودی پر کرده است. ایشان در زمان جنگ جهانی اول در اصفهان بوده و شاهد بسیاری از وقایع تلخ. او با قلم زیبای خود به ثبت و ضبط این وقایع اقدام کرده است.

  • گروه تاریخ و اقتصاد: شرکت اسلامیه 2 ماه پس از آغاز تبلیغات آن در اصفهان و شیراز در ذی‌القعده 1316ق تاسیس شد. ریاست شرکت اسلامیه بر عهده حاجی محمدحسین صاحب تاجر کازرونی قرار داشت که خود رئیس شرکت مسعودیه اصفهان نیز بود. حاجی میرزاعلی نقشینه معروف به ادیب‌التجار مدیر شرکت بود، او همچنان که از لقبش پیداست ادیب بود و شعر نیز می‌گفت. [شرکت 4 نفر را به‌عنوان وکلای اصلی انتخاب کرده بود که عبارت بودند از: حاجی میرزامحمد مشکی، حاجی محمدجعفر تاجر اصفهانی، حاجی میرزا اسدالله تاجر اصفهانی مشهور به نقشینه و حاجی محمدکاظم تاجر اصفهانی مشهور به مثقالی.