آرشیو اخبار : تاریخ اقتصاد

  • گروه تاریخ اقتصاد - جنگ جهانی اول و ورود نیروهای روس و انگلیس در کنار آلمان‌ها و عثمانی‌ها، ایران را به‌رغم اعلام بی‌طرفی تبدیل به میدان جنگ در مناطق مختلف کرده بود. کرمانشاه و همدان نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
  • امین تریان- کاروانسرای معین‌التجار کنار پل سفید و در بافت قدیمی اهواز قرار گرفته است. داستان ساختن این کاروانسرا به سال ۱۳۰۶ هـ.ق. باز می‌گردد؛ زمانی که ناصرالدین‌شاه قاجار به دنبال ساختن کانال سوئز در ۱۲۸۶هـ.ق. / ۱۸۶۹م. و به منظور پیشرفت کار بازرگانی، کشتیرانی بیگانگان را در کارون جنوبی -که از اهواز تا به دریا راه داشت- آزاد ساخت.
  • گروه تاریخ اقتصاد- با آغاز جنگ جهانى اول در سال 1914 م. / 1293 ه .ش در اروپا، به زودى شعله‏هاى آن آسیا را نیز فراگرفت و با وجود اعلام بى‌طرفى ایران در جنگ، بیگانگان به خاک ایران تجاوز و مناطقى از آن را اشغال کردند. نیروهاى عثمانى قسمت اعظم آذربایجان تا میانه، کردستان، کرمانشاه، بروجرد و همدان را به اشغال درآوردند.
  • سیدعلیرضا‌هاشمی- زمانی که در مجله «تحفه‌الادبا» به مدیریت بنان‌زاده و ادیب‌الممالک در سال 1301 مقاله‌ای با عنوان «عصر تلفن بی‌سیم» به چاپ رسید، بی‌تردید برای خوانندگان آن روز، این مقاله بسیار عجیب بوده است؛ اما دو سال بعد، زمانی که در شماره هفتم مجله «ایرانشهر»، چاپ برلین یک محصل دارالفنون به نام فرهاد، در مقاله‌ای تحت عنوان «تلفن بی‌سیم» رادیو را به خوبی معرفی کرد؛ رادیو در ذهن خوانندگان آن مقاله به رویایی تبدیل شد.