آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • تا‌مین مالی تولید در ایران در آستانه یک تحول جدی قرار دارد؛ تغییری که برخی کارشناسان اقتصادی از آن با عنوان پارادایم شیفت یاد می‌کند. این چارچوب بدیع که شیوه فعالیت دو نظام تولید و بانکداری کشور را تغییر می‌دهد، اهدافی نظیر «بهبود کارآیی تا‌مین مالی»، «افزایش بهره‌وری صنعت»، «رشد درآمد شبکه بانک‌های تجاری» و «دسترسی سریع و کافی به سرمایه در بخش تولید» را که سال ها مدنظر سیاستگذار است، محقق می‌سازد. این چارچوب که با نام «تامین مالی زنجیره تا‌مین» یا Supply Chain Finance (SCF) سال‌هاست در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد، رویه تا‌مین مالی تولید در اقتصاد ایران را به سبک جهانی نزدیک می‌کند. این موضوع که در نشستی در پژوهشکده وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بحث قرار گرفت، همزمان با بهبود کارآیی بخش تولید بخشی از…
  • نشست شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با موضوع رمزارزها و بررسی جایگاه آنها در فضای کسب‌وکار داخلی و بین‌المللی برگزار شد. در این نشست اعضای تشکل‌های تخصصی حوزه ارزهای دیجیتال بر اهمیت تهیه یک استراتژی دقیق و حرکت براساس آن در راستای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات ناگهانی، تاکید کردند.
  • معاون وزیر صمت اعلام کرد: سال گذشته بیش از هزار و ۵۵۷ واحد تولیدی و صنعتی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور با همکاری ۵۰۰ مشاور احیا شد که ایجاد ۲۷ هزار شغل را در پی داشت. علی رسولیان بیان کرد: احیای واحدهای راکد از سال‌های گذشته در دستور کار قرار گرفته است که اصل کار توسط ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، بانک‌ها، دستگاه قضا و دستگاه‌های نظارتی انجام شده و دستگاه‌ها همه پای کار آمدند.