آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • نتایج چهار دوره شامخ (شاخص مدیران خرید) کل اقتصاد نشان‌دهنده تعمیق رکود در کل اقتصاد است؛ اطلاعات مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد شامخ دی‌ماه برای کل اقتصاد 26/ 44 واحد محاسبه شده است این رقم برای آذرماه 22/ 48 ثبت شده بود که با این شرایط می‌توان گفت شاخص کل اقتصاد در دی ماه 96/ 3 واحد افت داشته است.
  • میزان مصرف انرژی گرمایشی و سرمایشی اروپا از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در قاره اروپا مشخص شد. بر اساس داده‌هایی که از سوی معاونت بررسى‌هاى اقتصادى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى تهران اعلام شده است به‌طور متوسط ۲۱ درصد از کل مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش در اروپا در سال ۲۰۱۸ از محل انرژی‌های‌ تجدیدپذیر، تامین شده است. چهار کشور سوئد با سهم ۶۵ درصد، لتونی با سهم ۵۶ درصد، فنلاند با سهم ۵۵ درصد و استونی با سهم ۵۴ درصد به ترتیب بیشترین بهره‌برداری از انرژی تجدید‌پذیر را در این سال داشته‌اند و در مقابل دو کشور هلند و ایرلند هریک با سهم ۶ درصد کمترین مصرف از انرژی تجدیدپذیر را داشته‌اند. همچنین در کشور نروژ با وجود در اختیار داشتن منابع نفتی، ۳۴ درصد از کل مصرف انرژی متعلق به انرژی تجدیدپذیر بوده است.