شماره روزنامه ۴۵۲۷
|

آرشیو اخبار : صنعت و معدن

  • اثرگذاری دانش بر بخش‌های مختلف اقتصادی موجب شده در دهه‌های اخیر رشد بخش‌های متمرکز بر این بخش به‌طور فزاینده‌ای توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کند؛ به‌طوری که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد هزینه غفلت از نظام اقتصادی دانش‌بنیان و عقب‌ماندگی از آن به مراتب بیشتر از خواب ماندگی از انقلاب صنعتی خواهد بود. از سوی دیگر شیوه‌های تولید، توزیع و مصرف در اثر به‌کارگیری دانش، برتمام جنبه‌های زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است؛ این الگوی جدید، فرصت‌های اقتصادی بسیاری مانند انقلاب در بهره‌وری را به ارمغان آورده است که می‌تواند موجب رفع مشکلات اقتصادی گریبانگیر دولت‌ها و بهبود سطح رفاه زندگی شود.
  • مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایمیدرو
    ارتباط و ارتباطات از قدیمی‌ترین مفاهیمی هست که انسان در سایه آن به ادامه حیات پرداخته و در تعامل با هم‌نوع خویش به توسعه دست یافته است.