شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : ورزش

  • دیگر نه هواداران دو تیم و نه بازیکنان حوصله کسب مساوی را دارند و نه اینکه شرایط جدول به آنها اجازه می‌دهد که به نتیجه‌ای غیر از پیروزی فکر کنند.