آرشیو اخبار : بیشتر

 • داریوش عباسی*
  اگر سالها با آسودگی خاطر، بازار جهانی پسته را در اختیار داشته‌‌ایم و همین شرایط، موجب خوشبینی مفرط ما در خصوص سرنوشت ارزآورترین محصول کشاورزی ایران شده است اما...
 • مجید نعمت الهی*
  به این ارقام توجه کنید: 5درصد ارزش تولیـــــد کشاورزی ایران، 11 در صد صادرات غیر نفتی، 1.5 (یک‌ونیم) تا 2 میلیارد دلار ارزآوری سالانه و ایجاد اشتغال برای 200هزار نفر به صورت دایمی و هزاران نفر به صورت موقت و فصلی و...
 • مهندس مهدی ایرانی کرمانی*
  انجمن خرما یکی از تشکل های رسمی و قانونی وابسته به اتاق بازرگانی وصنایع و معادن (و انشاا... در آینده ای نه چندان دور؛ کشاورزی ) ایران است که در چشم انداز بیست ساله و چارچوب اهداف و ظرفیت های اقتصاد ایران، از دیدگاه اتاق، تعریف می شود.
 • استــــاندار کرمان، رییس کانون خرمای ایران است. به همیــــــن بهانه با مهندس اسماعیل نجار به گفت و گو نشستیم تا از راهکارهای وی برای رشد ، پیشرفت و توسعه‌ی فعالیت‌های مربوط به محصول ارزشمند خرما بشنویم:
 • دنیای اقتصاد - کرمان یکی از استانهای خرماخیز کشور است، چنانکه یک سوم تولید خرمای کشور و بیش از 50 درصد صادرات خرما به این استان اختصاص دارد.
 • تعاون و همیاری به اندازه تاریخ بشر قدمت دارد. مطالعه تاریخ گذشتگان، صحت چنین مدعایی را گواهی می‌دهد .
 • محسن جلال پور*
  پسته با 450 هزار هکتار پوشش، وسیع‌ترین مساحت باغی با تولیــــــــد سالیانه‌ای به ارزش 1600 - 1200 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده و ارزشمندترین تولید باغی کشور محسوب می‌شود.
 • “چون آدم از بهشت بیرون شد، مشتی گندم و سی شاخه از درختان بهشت همراه داشت که از آن ده میوه پوست‌دار بود؛ بادام، فندق و پسته و... “.
 • مجیــد نعمت‌الهی
  برای واکاوی مسایل مرتبط با صنعت پسته که جایگاه ممتاز ارزآوری را در میان صادرات غیرنفتی ایران به خود اختصاص داده و پرسش از چشم‌اندازی که می‌توان برای صنعت پسته و آینده آن متصور بود و راهکارهایی که برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو مطرح است،
 • علی نظری *
  تولید پسته در ایران با دو چالش بزرگ مواجه است؛‌ اول خشکسالی و بحران آب ناشی از حفر بی‌رویه چاه‌های مجاز و غیرمجاز و دوم عقب ماندگی در بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی، به گونه‌ای که متوسط تولید پسته در ایران هر سال نسبت به سال‌های قبل در مناطق پسته‌خیز رو به کاهش است. این روند، موجب کاهش قابل توجه درآمد ساکنان مناطقی که اقتصاد آنها متکی به تولید پسته است،