شماره روزنامه ۵۶۶۷
|

آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: علي پورقاسمي منبع: Forbes Pourghassemia@gmail.com
    در چند سال گذشته تحول دیجیتال برای بسیاری از شرکت‌ها ضروری شده است. به‌گفته مدیران، مدیران عامل و مدیران ارشد در سال 2019، تحول دیجیتال بزرگ‌ترین عامل پرخطر برای آنها بوده است. و شمار رو به رشدی از سازمان‌ها، در دوران همه‌گیری کووید -19 به تحول دیجیتال خود شتاب بخشیده‌اند.
  • نویسنده: محمد‌صادق کارگر ms.kargar55@gmail.com
    مدیران سازمان‌های تولیدی، تجاری و بنگاه‌های اقتصادی در قرن بیست و یکم در جست‌وجوی راه‌هایی جهت بهبود توانایی خود، برای پاسخ‌گویی هر چه سریع‌تر به چالش‌های پیش رو هستند.