شماره روزنامه ۵۶۹۶
|

آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مريم مرادخاني منبع: Forbes
    این روزها به‌واسطه پیشرفت سریع تکنولوژی، جمعیت سالخورده نیروی کار، تغییر دیدگاه‌ها نسبت به تنوع و سهیم‌‌سازی کارکنان و البته گرایش به کار انعطاف‌‌پذیر پس از پاندمی کرونا، بیش از هر زمانی مهم است که سازمان‌ها کارمندهای خود را درک کنند. منظور از درک این نیست که آنها را بر اساس نسل در گروه‌های سنی مختلف قرار دهیم یا بر اساس باورهای غلطی که در جامعه جا افتاده، به آنها برچسب کلی بزنیم. درک یعنی بپذیریم که نیروهای کار، انسان‌‌هایی هستند با سبک‌‌های کار، نیازها، انتظارات و ترجیحات منحصر به فرد. تحقیقات اخیر شرکت ادوبی درباره ماهیت کار مدرن، نشان می‌دهد که این ترجیحات تا چه حد مهم و قابل توجهند. یکی از موضوعات مورد بررسی، «بازدهی» است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر نسل، در زمان‌های مشخصی از روز بازدهی دارد.…
  • مترجم : مريم رضايي منبع: World Economic Forum
    چیزی که به طور حتم می‌‌‌دانیم این است که: کربن‌‌‌زدایی در زنجیره تامین، بازی را تغییر می‌دهد. وقتی سازمان‌ها بر انتشار کربنی که فراتر از کنترل مستقیم آنهاست تمرکز می‌کنند، می‌توانند کربن‌‌‌زدایی را درون اقتصاد تسریع کنند. مثلا، می‌توانند خریدهای سبز را برای مشتریان خود آسان‌‌‌تر کنند یا تامین‌‌‌کنندگان خود را در مناطقی که دولت هنوز قوانین اقلیمی سختگیرانه‌‌‌ای در نظر نگرفته، وادار به عمل کنند.
  • مترجم : رضا کارزار جدی‌وند منبع: HBR
    اگر شما مدیر هستید، حتما می‌دانید که دریافت بازخورد از زیردستان به تنهایی کافی نیست. البته، این کار، بخشی از شغل شماست که از زیردستان مستقیم خود نیز بازخورد بگیرید. شما به همان اندازه که شاید باور داشته باشید که نقاط قوت و ضعف خود را به خوبی می‌‌‌شناسید، بدون خودآگاهی بیرونی- درک اینکه چگونه گفته‌‌‌ها و کارهایتان بر دیگران تاثیر می‌‌‌گذارد - بعید است که عادات، رفتارها و شیوه‌‌‌های ممکن را بهبود دهید.