شماره روزنامه ۵۵۲۴
|

آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: سيد حسين علوي لنگرودي alavitarjomeh@gmail.com منبع: MIT
    سرعت تغییر و تحولات در حوزه تکنولوژی، رهبران سازمانی مخصوص «عصر دیجیتال» را می‌طلبد. یک نظرسنجی جهانی از شاغلان در کسب‌وکارهای مختلف نشان می‌دهد، کمتر از 10درصد شرکت‌ها توسط رهبران سازمانی مسلط به دنیای دیجیتال اداره می‌شود. مدیران مخصوص این عصر باید 4 نوع ذهنیت داشته باشند و خود را برای مواجهه با دو چالش (شکاف) در دنیای دیجیتال آماده کنند.
  • مترجم: مريم رضايي منبع: London Business School
  • تاليف: دکتر رحمان عابدين‌زاده نياسر r. abedinzade@yahoo. com
    ام‌بی‌تی‌آی (MBTI: Myers Briggs Type Indicator ) توسط ایزابل بریگز مایرز و مادرش کاترین کوک بریگز شکل گرفت. این تئوری براساس تحقیق کارل یونگ و به ویژه کتاب انواع روان‌شناسی وی طراحی شده است. اساسا در ام‌بی‌تی‌آی 16تیپ شخصیتی وجود دارد که در قالب یک نظرسنجی، به افراد نشان می‌دهد که بیشتر شبیه کدام تیپ هستند.