آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مریم رضایی
    مدیرانی که می‌‌‌بینند بازار آنها شروع به تغییر کرده و می‌‌‌خواهند سازمان‌های خود را متناسب با آن تغییر دهند، با یک پارادوکس مواجه می‌‌‌شوند. از یک طرف، آنها به داده‌‌‌های متقاعدکننده‌‌‌ای نیاز دارند تا ثابت کنند تغییر ضروری است و نشان دهند که شرکت‌های آنها در آستانه قرار گرفتن روی «سکوی آتشین» هستند (سکوی آتشین، اصطلاحی است که برای توصیف فرآیند راضی کردن افراد به پذیرش تغییر و مواجه کردن آنها با دیدن عواقب عدم‌تغییر و سکون استفاده می‌شود). از طرف دیگر، وقتی داده‌‌‌های عمومی در مورد رویدادهای تخریب‌‌‌گر و تحولات بازار متقاعدکننده هستند، روزنه فرصت‌‌‌ها کوچک‌تر می‌شود اگر بسته نشود. وقتی شرکت‌ها واقعا روی سکوهای آتشین قرار می‌‌‌گیرند، مدیران آنها با یک واقعیت سخت مواجه می‌‌‌شوند: سکوهای آتشین با افزایش…
  • مترجم: ساجده خطیری
    برنامه‌‌‌های آموزش و توسعه برای بهبود عملکرد شغلی یک فرد یا گروه طراحی شده‌‌‌اند و معمولا موجب ارتقای دانش و مجموعه مهارت‌‌‌های کارکنان و القای انگیزه بیشتر برای ارتقای عملکرد شغلی می‌‌‌شوند. امور آموزشی و توسعه کارکنان اغلب توسط واحد توسعه منابع انسانی (HRD) هدایت می‌شود.
  • مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی alavitarjomeh@gmail. com
    اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی رهبران و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌‌ها امری عادی و تا حدودی قابل‌‌پذیرش است و معمولا کسانی که مرتکب اشتباهات مدیریتی می‌شوند یا با اتخاذ تصمیمات نادرست به مجموعه‌های زیرنظرشان لطمه می‌‌زنند به‌‌تدریج کسب تجربه کرده و به رهبران و مدیران بهتری تبدیل می‌شوند. اما وقتی اشتباهات رهبران یک شرکت بارها و بارها تکرار می‌شود و اشتباهات استراتژیک متعددی از آنها سر می‌‌زند شرایط بسیار وخیم خواهد شد و آن شرکت به‌طور حتم به ورطه سقوط و نابودی خواهد رفت و این دقیقا همان اتفاقی است که برای شرکت بوردرز افتاد و این شرکت که زمانی در اوج بود و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌‌فروشی‌‌های زنجیره‌‌ای دنیا شناخته می‌شد به‌‌تدریج به سراشیبی سقوط افتاد و سرانجام در سال 2011 عمرش به پایان رسید.