آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مهدی نیکوئی
    صدای مشتریان (VOC) نقشی بسیار حیاتی در بازاریابی و ارتباطات دارد. صدای مشتریان، یکی از منابع اصلی کسب اطلاعات و بازخورد نسبت به محصولات و خدمات شرکت است. این صدا از روش‌های مختلفی می‌تواند به گوش شرکت برسد. برخی از شرکت‌ها فعالانه به‌دنبال نظرات و بازخوردهای مشتریان هستند و در برخی از روش‌ها هم مشتریان، خود اقدام به بیان نظراتشان می‌کنند. پژوهش‌های بازار، نظرسنجی‌های میزان رضایت مشتریان، پژوهش‌های امتیاز ترویج‌دهنده خالص (NPS) و روش‌هایی مانند برگزاری جلسه و شورای مشاوره با مشتریان، روش‌های فعالانه برای کسب نظرات آنها است. در این میان، گاهی مشتریان در تماس با روابط‌عمومی شرکت، به بیان انتقاد و پیشنهادهای خود می‌پردازند یا در وب‌سایت و رسانه‌های اجتماعی به اظهارنظر درباره محصولات و خدمات شرکت اقدام می‌کنند.