شماره روزنامه ۵۷۴۱
|

آرشیو اخبار : مدیران

  • مترجم: مریم رضایی
    رشد نمایی ویروس کرونا، به تغییرات نمایی در ابعاد مختلف کار کردن ما منجر شده است. برای خیلی از ما، فضایی که در آن کار و زندگی می‌کنیم،‌ یکی شده است. آنهایی که امکان دورکاری ندارند، مجبور شده‌اند اقدامات پیشگیرانه شدیدی برای حفظ ایمنی و فاصله اجتماعی انجام دهند. چیزی که مشخص است اینکه قرار نیست به آخرین شرایطی که قبل از شیوع کرونا داشتیم، برگردیم.
  • ترجمه و تالیف: سید امیر تقی آبادی amirtagiabadi@gmail.com
    انسان وقتی تصمیم‌گیری می‌کند که با یک مساله روبه‌رو شده باشد. این مساله فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت مطلوب است. ما به دنبال این هستیم که خودمان را از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسانیم. برای این منظور باید بررسی کنیم که چه گزینه‌هایی می‌تواند این انتقال را ممکن کند. بین این گزینه‌ها کدام بهترین است؟ کدام گزینه می‌تواند با بیشترین احتمال در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بهره‌ورترین گزینه برای رساندن ما به وضعیت مطلوب باشد؟
  • مترجم: سیدحسین علوی‌لنگرودی